Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55

7.500.000 đ

Chiếc đèn treo trang trí được nghệ nhân Ốc Biển tạo thành từ những vỏ sò huyết được làm sạch trắng. Khi chưa có ánh đèn chiếc đèn có màu trắng tự nhiên của vỏ sò huyết đặc biệt khi bật đèn chiếc đèn co màu vàng những gân vỏ sò được ánh sáng tỏa xuyên qua trông đẹp và độc đáo.

Kích thước đèn: 50cm (đường kính).

Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55
Đèn Treo Trang Trí Kết Vỏ Sò Huyết Trắng DN55